Úspora energií

V případě nízkoenergetických domů klesá (díky novým technologiím stavebních materiálů a vnější tepelné izolaci) spotřeba tepla natolik, že čerstvý vzduch v množství vyhovujícím hygienickým nárokům může v daném objektu převzít zároveň i topnou funkci. Pokud se cíleně a důsledně naplánuje stavba rodinného domu, může teplovzdušné vytápění přinášet značnou efektivitu. Spojení větracího a topného systému se může vzájemně doplňovat či úplně propojit. Závisí to na konstrukci, izolaci i „vzduchotěsnosti“ stavby - zda se jedná o nízkoenergetickou či „pasivní“ stavbu a zda a jak stavební projekt zohledňuje budoucí podmínky možného vytápění a větrání. Řízené větrání s rekuperací tepla je výhodné i z hlediska hygienického (filtrování vzduchu, vlhkost, prašnost …).

Vedle provedení stavby ovlivňuje úsporu energie také zdroj tepla použitého systému a jeho regulace či kombinace různých systémů. Je možné uvažovat s tepelným čerpadlem solární energií, bivalentním zdrojem tepla (krb, krbová kamna …). Posoudíme vhodnost různých systémů a jejich kombinací pro Váš dům a navrhneme řešení.