Revize, školení a zkoušky plynových
a tlakových zařízení

Tyto práce jsou nabízeny na základě zákonných předpisů - zejména vyhlášek č. 85/1978 Sb., č. 21/1979 Sb., č. 91/1993 Sb a 356/2000 Sb a také pro bezpečný provoz Vašeho plynového zařízení.

1. Provádění výchozích revizí u všech nově instalovaných PZ a TN:

➣ domovní a průmyslové plynovody
➣ regulační stanice
➣ koltelny
➣ spotřebiče všech výkonů
➣ přípojky STL, NTL
➣ veřejné plynovody
➣ průmyslové pece
➣ TN stabilní
➣ horkovodní a parní kotle

2. Školení pracovníků obsluhy PZ a TN

(školení v rozsahu přednášky a seznámení s vyhláškami a normami, test a vydání osvědčení)

3. Provádění provozních revizí na jednotlivé plynové spotřebiče, plynovody v provozu a tlakové nádoby v provozu


4. Vypracování místního provozního řádu na stávající PZ


5. Úprava stávajících MPŘ a tvorba nových revizních knih u spotřebičů nad 50 kW dle nových norem


6. Odborné technické prohlídky PZ