Projekční práce

Vytápění, větrání a chlazení budov

Navržené systémy vytápění splňují hospodárný provoz, jsou precizně regulovány a mohou využívat vedle spalování plynu nebo biomasy i geothermální nebo solární energii. S úsporou tepla souvisí naše nabídka na energetické audity a energetické průkazy budov, ze kterých vychází i posouzení objektu a návrhy na opatření v zájmu zákona č. 406/2000Sb. O hospodaření s energií. Projektujeme také vzduchotechniku v budovách, řízené větrání, případně ohřev nebo chlazení obytných místností či průmyslových objektů. Řešíme i problematiku v oblasti nízkoenergetických a energeticky pasivních domů.

Zdravotní technika v budovách a veřejné inženýrské sítě (plynovody, vodovody, kanalizace)

V této oblasti jsou naše projekční práce zaměřeny na všechny druhy plynových zařízení od běžných domovních plynovodů až po plynovody v průmyslu, kotelny a pece. Provádíme projekty rozvodů pitné a užitkové vody, přípravy TUV, vodovodní přípojky a přípojky kanalizačních projektů průmyslových budov, kde navrhujeme např. gravitační nebo podtlakovou kanalizaci z velkoplošných střech, dešťové kanalizace parkovišť atp.

Vodní stavby zdravotně technické

V této oblasti se zabýváme návrhy veřejných vodovodů, čerpacích stanic. V kanalizační technice projektujeme kanalizaci veřejnou (gravitační nebo tlakovou) včetně domovních ČOV. Navrhujeme retenční nádrže a zasakovací objekty (pro infiltraci dešťových vod). Pro místa určená provádíme návrhy lapačů tuků pro restaurační zařízení a lapačů ropných látek pro myčky vozidel a parkoviště.